Vår “nye” 46″ skjerm

John kobler opp og står på..

Noen med større Raspberry logo? 🙂

Leave a Reply