En plass til teknofile i Bergen

Bergen er best. Men å finne en plass, der man kan være og leve opp til “hands on”-imperativet uten å være ansatt eller student på en plass, det er vanskelig. Å gjøre det hjemme, kanskje enda mer, fordi spesielt i Bergen er husleie og eiendom ekstremt dyrt. Ideen med en hackerspace er derfor å skape et flytende, tilpassbart rom, der man spleiser på leie og finansierer med forskjellige aksjoner. Også kan du faktisk har alle slags fancy verktøy der, og det kommer folk som du kjenner – og som du ikke har møtt før. Og sammen finner man på mye rart og bra.

Såkalte “Hackerspaces”, altså rom for teknofile, kritiske og kreative eksistenser, har eksistert i flere år i Europa, og de fungerer faktisk. I sommeren 2007 etter HoaP-reisen ble ideen altså importert til USA og siden den gangen har skjedd mye i hele verden. På hackerspaces.org kan du finne mye informasjon om Hackerspaces i hele verden. Det fins stadig flere initiativ og grupper, såvel som fysiske Hackerspaces.

I Bergen skjer det allerede mye kreativt. En Hackerspace i Bergen ville betydd, at det fins en plass for deg å være. Og at det fins en plass, der alle teknisk interesserte kan dele sin kunnskap og nå nye samarbeidsmåter og emner utenfor grensene til offisielle institusjoner, eller arbeidsplassen.

Hvis du er interessert, skriv en kommentar eller meld deg på e-post-listen. Et møte blir organisert, og du får vite det både på listen og her.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.