Hacker Space design patterns

Jens Ohlig og Lars Weiler holdt foredraget om “Hacker Space Design Patterns” for første gang i sommeren 2007, mens folk fra “Hackers on a Plane”-turen reiste rundt i Tyskland og Østerrike for å la seg inspirere av de selvorganiserte stedene for nerder, geeks og spesialspesialister som fants. Inspirasjonen av å faktisk se hva som skjer i C4, c-base, Metalab, Entropia eller das labor – og å faktisk få en oppskrift for å kunne lage sitt eget rom var så stor, at NYCResistor ble grunnlagt mindre enn et halvt år etterpå. Foredraget ble holdt igjen på den 24. Chaos Communication Congress i Berlin slutten av 2007. Under er en PDF fra foredraget, men den kan også nedlastes som film.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.