20140603 arduino projects


Vi styrer på med nye Arduino prosjekter. Dette er LED trappelys med sensorer, RF overføring og deler til GameBuino.

Leave a Reply